Noteikumi un nosacījumi
FRUTTETO ir izstrādājuši Noteikumus, lai informētu Jūs, Klientu, kurš izmanto vai vēlas izmantot mūsu Pakalpojumus un iegādāties mūsu piedāvātos Produktus, par mūsu Pakalpojumu lietošanas noteikumiem.
Noteikumos aprakstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs uzturam un nodrošinām Mājaslapas darbību, distances līguma un piegādes noteikumi, mūsu piedāvāto Produktu iegādes un atgriešanas nosacījumi, kā arī cita ar FRUTTETO sniegto Pakalpojumu un piedāvāto Produktu saistīta informācija.

FRUTTETO PRODUKTI
Mēs piedāvājam atsvaidzinošas un dabīgas svaigu augļu saldētas uzkodas, ko Jūs varat iegādāties Mājaslapā, sadaļā Veikals.
Mājaslapā ievietotajiem Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme, un saņemtā Produkta iepakojuma krāsu nianses var atšķirties no tā, kas redzams Mājaslapā.
Mājaslapā ievietotā un pieejamā informācija un saturs, tai skaitā Produkti un to nosaukumi, preču zīmes, logotipi, grafiskās zīmes, attēli ir FRUTTETO īpašums un tiek aizsargāts saskaņā ar tiesību aktiem, kas nosaka autortiesību un prečzīmju izmantošanu. FRUTTETO prečzīmes izmantošana nav atļauta bez rakstiskas FRUTTETO atļaujas.


PRODUKTU IEGĀDE
Produktu iegāde un Līguma noslēgšana tiek veikta FRUTTETO interneta veikala Mājaslapā. Produktu iegāde ar mērķi tos pārdot tālāk vai īstenot kādās citās biznesa interesēs nav atļauta.
Pirms veicat pasūtījumu, pārbaudiet katra sevis izvēlētā Produkta daudzumu, lai veiktu Jūsu vēlmēm atbilstošu pasūtījumu.
Ar brīdi, kad Jūs apstiprināt pasūtījumu, Jūs apņematies iegādāties un veikt samaksu par Produktiem, ko esat izvēlējies iegādāties, un Produktu piegādi.
Maksājumu var veikt ar autorizētām kredītkartēm, kas norādītas Veikalā. Visiem maksājumiem tiks veikta drošības pārbaude. Mūsu klientu apkalpošanas dienests var sazināties ar jums, lai pārbaudītu jūsu pasūtījuma informāciju un detaļas.

PIEGĀDE
Mēs piegādājam produktus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un uz pārējam Eiropas valstīm, izmantojot Omniva un DPD, un uz citām valstīm, izmantojot FedEx kurjerpastu.
Paredzamais pasūtīto produktu piegādes laiks ir 1-7 darba dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Piegādes laiks nepārsniedz 30 dienas, ja vien FRUTTETO nav īpaši vienojies ar jums par ilgāku piegādes periodu.

CENU POLITIKA
Visas Produktu cenas norādītas eiro (EUR) valūtā un norādītas kopā ar PVN un/ vai citiem piemērojamajiem nodokļiem un nodevām. Papildus Produkta cenai, kas norādīta Mājaslapā, var tikt piemērota maksa par Produkta piegādi.
Maksa par piegādi aprēķināta un norādīta, pirms Jūs apstiprināt pasūtījumu un veicat samaksu par konkrēto pasūtījumu.

JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE
Lai mēs varētu nodrošināt savu Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā uzturēt Profilu, un noslēgt un izpildīt Līgumu, mēs apstrādājam Jūsu Personas datus. Informācija par FRUTTETO veikto Klientu Personas datu apstrādi ir pieejama Privātuma politikā.

ATTEIKUMA TIESĪBAS
Tā kā pārdotie Produkti ir pārtikas produkti, dzērieni vai citas preces, kas paredzētas tekošam patēriņam, mēs nenodrošinām atteikuma tiesības.

FRUTTETO TIESĪBAS, ATBILDĪBA UN CITI JAUTĀJUMI
FRUTTETO patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja rodas pamatotas aizdomas vai ir gūti pierādījumi tam, ka Klients ir pārkāpis vai pārkāpj Noteikumus.
FRUTTETO nav atbildīga par Līguma neizpildi vai Pakalpojuma nesniegšanu tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kas radušies ārpus mūsu saprātīgas kontroles un nepārvaramas varas.
Jebkādi strīdi, domstarpības vai nesaprašanās saistībā ar Līgumu un/vai Pakalpojumiem, FRUTTETO un Klients risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja minētās domstarpības nevar tikt risinātas pārrunu ceļā, Jūs varat vērsties piekritīgās jurisdikcijas tiesā vai Kompetentā iestādē.
Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Noteikumu versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Noteikumu versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas Mājaslapā.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Ar mums var sazināties, izmantojot kādu no šiem veidiem:
adrese: Skolas iela 20-18, Rīga, LV-1010

e-pasta adrese: balticsales@frutteto.eu
telefons: +371 27398989
Noteikumu aktuālā versija: 25.01.2022

KONTAKTI
+371 2 7398989
balticsales@frutteto.eu
Lai uzdotu jautājumus vai pasūtītu FRUTTETO saldējumu, sazinieties ar mums pa tālruni, epastu vai Instagram.
Made on
Tilda